Another Generosity – utställningen i den nordiska paviljongen på arkitekturbiennalen i Venedig

> läs mer...

Den nordiska paviljongen, ritad av Sverre Fehn. Fotot är från den förra arkitekturbiennalen, 2016. Den finske arkitekten Eero Lundén har valts ut till att utforma det nordiska bidraget till arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Utställningen har titeln Another Generosity och utforskar relationen mellan naturen och den byggda miljön.

 

                              

 

                              

Alfons Åberg flyttar in på sju tågstationer    > läs mer...

Jernhusen har klart med en lekfull ny resenär på stationen. Alfons Åberg flyttar in på sju tågstationer runt om i Sverige. - Vi vill skapa nya spännande mötesplatser för både vuxna och barn och självklart vill vi inspirera fler barn att välja tåget, säger Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen.

                              

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996  -  tidskrift för konst, kultur, filosofi, vetenskap och ekonomi 

 

första sida föregående sida - slutsida

 

                              

KGAL avslutar köpavtal för två svenska vindprojekt     > läs mer...

                              

 

                              

Fyra nya rapporter om Östersjön   > läs mer...

                             

 

                              

Tävling går vidare i uppdraget om Lunds nya centralstation   > läs mer...

                              

 
 
 

 

www.sve.kulturexpress.info