Wisdome i Stockholm vinner Kasper Salin-priset

Ett böljande tak, respektingivande spännvidder och ett tonsäkert publikt rum fick högsta betyg av juryn för Kasper Salin-priset. Årets bästa svenska byggnad är Wisdome i Stockholm, Tekniska museets tillbyggnad.

 

Kasper Salin-priset delas ut av Sveriges Arkitekter varje år sedan 1962 till ett byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet. Det är Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris. I år var det Elding Oscarson Arkitekter och beställaren Tekniska museet som fick ta emot priset på Arkitekturgalan den 9 april på Slagthuset i Malmö.

 

Wisdome i Stockholm. Arkitekt: Elding Oscarson. Foto: Mikael Olsson.

– Wisdome har en karaktärsfull volym, där takfoten hålls låg i hänsyn till det ursprungliga museet samtidigt som domen reser sig. Tillbyggnaden är placerad i relation till de omgivande byggnaderna på tomten så att gården blir ett nytt publikt rum – det är en stor bedrift, säger juryordförande, arkitekt SAR/MSA Einar Rodhe.

Tillbyggnaden är helt i trä och har en aldrig tidigare prövad takkonstruktion. Taket är lägst där det knyter ihop den nya och befintliga byggnaden. Det välver sig sedan uppåt för att innesluta den tolv meter höga domen med dess 3D-biograf. Den schweiziska konstruktören Florian Kosche har löst den kniviga uppgiften genom att utforma konstruktionen som ett självbärande rutnät av platta LVL-skivor i två riktningar – en kombination av yttersta high tech och ypperligt hantverk.

 


Juryns motivering lyder: ”Från tidig skiss till färdig byggnad går den genomförda idén som en röd tråd. Inget förbises, varken byggnadens placering, materialval eller detaljens betydelse. Den helt nya lösningen för takkonstruktionen flyttar fram träbyggandets positioner och skapar fantasieggande spännvidder i domen som är vinnaren Wisdome.”

Elding Oscarson har ritat vinnaren till Kasper Salin-priset en gång tidigare, även då en museitillbyggnad – Skissernas museum i Lund 2017.

De byggnadsverk som tävlade med Wisdome i Stockholm om Kasper Salin-priset är:

  • Gjuteriet, ett kontor som är en återbrukad varvsbyggnad i Malmö. Arkitekt Kjellander Sjöberg, beställare Varvsstaden.
  • Gästhuset Höghult i Karlsborg. Arkitekt Fabel arkitektur, privat beställare.
  • Raw, flerbostadshus i Uppsala. Arkitekt Johan Berg Arkitekter (tidigare Berg Thornton Arkitekter), beställare Raw Property.

Meddelande Sveriges Arkitekter, Stockholm

 

 

 

   

 

 

   

Kulturexpress   ISSN 1862-1996

  9 april 2024