Gaia projektet möjliggör klimatrelaterade riskanalyser med hjälp av AI

Gaia projektet, ett initiativ från BIS Innovation Hub samt Banco de España, Deutsche Bundesbank och Europeiska centralbanken, använder AI för att heltäckande analysera klimatrelaterade risker i det finansiella systemet.

 

 

 

Botta byggnaden, BIS huvudkontor i Basel

Centralbanker, tillsynsmyndigheter och finansiella institutioner behöver högkvalitativa och lättillgängliga data för att modellera de finansiella riskerna som klimatförändringarna utgör. Bristen på enhetliga globala rapporteringsstandarder komplicerar denna strävan. Projektrapporten beskriver hur Gaia överbryggade de olika definitionerna och ramverken för offentliggörande i varje land. Detta skapar välbehövlig transparens och gör det lättare att jämföra information om klimatrelaterade finansiella risker.
 

 

Banco de España i Madrid

 

 

Experimentet koordinerades av BIS Innovation Hub Eurosystem Center och är tänkt att stödja analytiker och tillsynsmyndigheter i att hitta data i företags klimatrelaterade rapportering. Gaia kan också hjälpa till att snabbt och effektivt extrahera data om indikatorer som totala utsläpp, emission av gröna obligationer och frivilligt engagemang för klimatneutralitet (netto nollutsläpp). Gaia gav ett Proof of concept baserat på AI och i synnerhet LLM:er som bevisar att det är möjligt att automatisera identifieringen av sådana indikatorer från ett stort antal rapporter. Detta minskar avsevärt den manuella insats som krävs för att bedöma klimatrelaterade risker.

Gaia har brutit ny mark genom att innovativt integrera LLM i en applikation och använda dem för att extrahera data relaterade till klimatrelaterade finansiella risker. Den flexibla designen kan fungera som en modell för att utveckla AI-aktiverade applikationer för ett bredare spektrum av användningsfall för centralbanker och finanssektorn.

anteckning
BIS Innovation Hub-projekt är experimentella till sin natur för att undersöka teknisk och praktisk genomförbarhet.

 

Meddelande Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, Tyskland

 

Project Gaia: Enabling climate risk analysis using Generative AI (bis.org)

 

 

   

 

 

   

Kulturexpress   ISSN 1862-1996

  28 Mars 2024