Stort intresse för sten från Sjöfartsmuseet

Överblivna stenar efter ombyggnationen av Sjöfartsmuseet tas nu vidare till ett annat byggprojekt inom Göteborgs Stad. Initiativet är en del av Higabs återbruksarbete och strävan efter ett mer cirkulärt byggande bland fastighetsägare inom Göteborg.

 

 

 

Stenar från Sjöfartsmuseet, Foto Henrik Witt

Vad gör man med ett lass av stora stenblock? Det var utmaningen för Katrine Knatteröd, som arbetar med återbruksfrågor på Higab. Hon skickade ut en ”kontaktannons” och fick en perfekt match i form av ett utemiljöprojekt i en annan del av staden.

 

– Det är väldigt roligt att stenen från Sjöfartsmuseet börjar en ny historia någon annanstans, säger hon.

 

Det var i våras som Higab avslutade den stora om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet där även parken runt byggnaden rustats upp av park- och naturförvaltningen. I samband med detta blev ett antal markhällar över och har sedan dess legat och väntat på ny hemvist. Hällarna, som bland annat består av gnejs, har legat som marksten vid Sjöfartsmuseet sedan invigningen för 90 år sedan.

 

                                       Cirkulärt byggande   

 

Marksten som legat 90 år utanför Sjöfartsmuseet får nu en ny hemvist i Änggården

 
 

Återbruk har fått en växande roll inom bygg- och fastighetsbranschen de senaste åren och i maj i år skrev Higab tillsammans med ett 40-tal andra fastighetsägare i Göteborg på en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Att försöka hitta ett nytt användningsområde för stenen istället för att bara forsla iväg den till en återvinningscentral var därför självklart utifrån både ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsperspektiv.

 

– Initiativet kom från vår projektledare Henrik Witt och intresset för stenen var stort. Nu kommer den till användning i ett utemiljöprojekt som Familjebostäder planerar. Det känns väldigt bra att samarbeta kring återbruk med våra kollegor inom staden. Det finns ett stort intresse för cirkulärt byggande och vi provar oss fram tillsammans, säger Katrine Knatteröd.

 

Sjöfartsmuseet Göteborg, Foto Hans Ekestang

 

Stenhällar från Sjöfartsmuseet i Änggården, Foto Henrik Witt

 

Medellande Higab, Göteborg

 

 

Kulturexpress   ISSN 1862-1996

 2 Oktober  2022