Volvo Cars rapporterar nedgångar på grund av koronakonsekvenser

 

 

 

Volvo Cars rapporterade 21 Juli ett finansresultat för första halvåret 2020, som påverkats kraftigt av Covid-19 pandemin och dess inverkan på den globala ekonomin. Volvo Cars förväntar sig en återhämtning under andra halvåret i takt med att efterfrågan på bilar normaliseras. Företaget gjorde en rörelseförlust på 989 miljoner kronor under de första sex månaderna 2020, då omsättningen föll med 14,1 procent till 111,8 miljarder kronor.

Trots att den globala försäljningen föll i absoluta tal under det första halvåret, tog Volvo Cars marknadsandelar i Kina, USA och Europa, där Tyskland var en av de marknader som presterade starkt. Företaget såg också en stark ökning, 79,8 procent, i efterfrågan på laddbara plug-in-hybrider under varumärket Recharge, samt en stor uppgång i konsumenternas intresse för att handla online.

Volvo Cars försäljning av bilar i Kina återhämtade sig under andra kvartalet och tillväxten kompenserade för i stort sett hela första kvartalets försäljningstapp. Under det första halvåret sjönk företagets försäljning i Kina endast 3,0 procent.

Även försäljningen i USA återhämtade sig under andra kvartalet och visade tillväxt i juni, men under de första sex månaderna föll försäljningen 13.7 procent jämfört med samma period förra året.

Totalt sett så föll marknaden för personbilar i Kina med 26.0 procent under det första sex månaderna, medan USA och Europa föll med respektive 24.0 och 38.1 procent under samma period.

– Den nedgång vi sett under första halvåret är tillfällig. Vi förväntar oss en stark återhämtning under andra halvåret och vårt utbud av laddbara Recharge-bilar gör att vi är väl positionerade att möta de marknadstrender vi nu ser, säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars koncernchef.

Volvo Cars globala försäljningen föll under de första sex månaderna 2020 med 20,8 procent till 269 962 bilar eftersom många regeringar uppmanade folk att stanna hemma eller på annat sätt begränsade rörligheten. Detta fick stor påverkan på aktiviteten och på antalet besökare i våra showrooms.

Företaget vidtog snabba, proaktiva åtgärder för att dämpa de negativa effekterna av pandemin på ett säkert och pragmatiskt sätt, och fokuserade på att hantera fasta kostnader och kassaflöde. På så sätt kunde Volvo Cars skydda både sin personal och verksamhet.

Företagets fabriker stängdes tillfälligt ned och arbetstidsförkortning infördes med stöd av statliga program. Efter att ha vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder kunde företaget snabbt öppna fabrikerna igen och välkomna de anställda tillbaka till en säker arbetsmiljö. Totalt sett förlorade Torslandafabriken i Sverige endast 15 produktionsdagar.

– Pandemin har stärkt oss i vår tro på att våra strategiska ambitioner är de rätta och att en påskyndad omställning av vår verksamhet kommer att leda till långsiktig tillväxt. Vi kommer att fortsätta investera i elektrifiering, online-försäljning och uppkopplade bilar, säger Håkan Samuelsson.

Volvo Cars är den enda biltillverkaren som erbjuder en plug-in hybrid-variant på samtliga modeller i sin produktportfölj. Senare i år startar även  produktionen av XC40 P8 Recharge, företagets första helelektriska modell och den första i en serie av helelektriska bilar som kommer att lanseras de närmaste åren.

– Om marknaderna återhämtar sig som förväntat, ser vi att försäljningsvolymerna kommer att komma tillbaka på de nivåer vi såg under andra halvan av 2019 och det är vår ambition att även komma tillbaka till samma lönsamhetsnivå och kassaflöde.

För ytterligare detaljer kring Volvo Cars finansresultat för första halvan av 2020, klicka
HÄR.

Meddelande: Volvo Group
 

 

Kulturexpress   ISSN 1862-1996

5 September 2020