Beslut om försäljning av fastigheter skjuts upp

Den andra september 2020 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendena som innebär att 22 fastigheter inom Higabs bestånd säljs.

I kommunfullmäktiges budget 2019 fick Stadshus AB i uppdrag att förbereda försäljning av tillgångar i bolagen i lokalkoncernen. Sedan dess har bolagen arbetat med att ta fram en lista över fastigheter som inte är strategiska för Göteborgs Stad och därmed ska säljas inom en treårsperiod. Det första förslaget inkluderade 38 fastigheter, men efter en revidering landade det på 25 fastigheter. 19 av dem ägs av Higab, 5 ägs av GöteborgsLokaler (som sedan årsskiftet inte är en del av lokalkoncernen) och 1 ägs av Göteborgs Stads Parkeringsbolag.

Under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen bordlades förslaget att sälja fastigheterna (se bifogad pdf), enligt uppgifter från snabbprotokollet. Även förslaget att förbereda försäljning av Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken sköts på framtiden. Båda ärendena är bordlagda till 16 september.

 

De 19 fastigheterna på listan:

 • Angereds Företagsby och Bussdepå
 • Biskopsvillan
 • Brewhouse
 • Daghem Apotekaregatan
 • Första Långgatan 10
 • Göta Källare
 • Hantverkshuset Stampen
 • Hotel Eggers
 • Kiosk Kungsportsavenyen 39A
 • Kviberg – Försvaret
 • Kviberg – Tygförråd
 • Landala Pumphus
 • Letsegårdsvägen 81
 • Lärje Östergård
 • Saluhall Briggen
 • Skårs Gård
 • Talattagatan 1A
 • Talattagatan 16–22
 • Östra Skärvallsgatan 1

Meddelande: higab.se

 

 

 

 

 

 

Kulturexpress   ISSN 1862-1996

2 September 2020