​Ny handbok - principier för att rita detaljer
 

 

 

Att bygga hus med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på flera faktorer som energi, fukt och termiskt klimat.

 

Boken Rita detaljer – En handbok för arkitekter och byggnadsingenjörer i system- och byggnadsskede besvarar frågor som: Vad är en detalj? Vilka detaljer är viktiga att redovisa? Vilken information ska redovisas i detaljen? Hur går man tillväga för att rita detaljer?

 

I bokens appendix redovisas de kritiska snitten som berör ytterväggen. Tjugotvå principdetaljer som kan appliceras på valfri konstruktion, med några av de vanligaste skärningspunkterna i byggnader där detaljutformning är viktig. Varje princip illustreras i tre olika utföranden; med skivor, med betong och med tegel.

 

Boken vänder sig till alla som vill veta mer om hur byggnader byggs och till praktiserande arkitekter, konstruktörer och byggnadsingenjörer som håller på med, eller vill lära sig mer om, att rita detaljer.

 

Meddelande: Svensk Byggtjänst

 

 

Kulturexpress   ISSN 1862-1996

17 Mars 2020