Banbrytande höghusarkitekt till Trä & Teknik

> läs mer...

Londonbaserade Kevin Flanagan har ritat några av de senaste årens mest publicerade kontors- och bostadskomplex. Nu vill han bygga i trä. Kevin Flanagan föddes i Montreal, Kanada men lämnade hemlandet för att utbilda sig till arkitekt. Arkitektutbildningen tog honom till städer som London, Texas och Rom men han insåg tidigt att det var de högsta husen som lockade och reste därför till New York för att arbeta.

 

                              

 

                              

Another Generosity – utställningen i den nordiska paviljongen på arkitekturbiennalen i Venedig

> läs mer...

Den nordiska paviljongen, ritad av Sverre Fehn. Fotot är från den förra arkitekturbiennalen, 2016. Den finske arkitekten Eero Lundén har valts ut till att utforma det nordiska bidraget till arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Utställningen har titeln Another Generosity och utforskar relationen mellan naturen och den byggda miljön.

 

                              

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996  -  tidskrift för konst, kultur, filosofi, vetenskap och ekonomi 

 

första sida föregående sida - slutsida

 

                              

Alfons Åberg flyttar in på sju tågstationer    > läs mer...

                              

 

                              

KGAL avslutar köpavtal för två svenska vindprojekt     > läs mer...

                              

 

                              

Fyra nya rapporter om Östersjön   > läs mer...

                             

 

                              

Tävling går vidare i uppdraget om Lunds nya centralstation   > läs mer...

                              

 
 
 

 

www.sve.kulturexpress.info