KGAL avslutar köpavtal för två svenska vindprojekt     > läs mer...

KGAL-koncernen förvärvar två vindkraftparker med en total kapacitet på 46,8 MW i södra Sverige, vilket stärker sin ställning på den skandinaviska vindkraftmarknaden. Den totala produktionen från den oberoende tillgångs- och investeringschefen i vindsurfnsektorn ökar därigenom till 640 MW. Säljaren är den svenska projektutvecklaren Eolus.

                              

 

                              

Fyra nya rapporter om Östersjön   > läs mer...

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram fyra rapporter som handlar om indikatorer som kan användas i arbetet med att bedöma hur Östersjön mår. Rapporterna ingår i forskningssatsningen ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som pågått mellan 2014 och 2016.

                              

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996  -  tidskrift för konst, kultur, filosofi, vetenskap och ekonomi 

 

första sida föregående sida - slutsida

 

                              

Tävling går vidare i uppdraget om Lunds nya centralstation   > läs mer...

                              

 
 
 

 

www.sve.kulturexpress.info